Foward
Our School Anthem
Slider

Foward

Sing forward, forward – hear our motto
In play and toil we are the giants;
The Danskraal hero we applaud
against the skyline of ‘Dumen
Our school stands on the Trekkers’
paths of Landman, Biggar and Cilliers;

Then pay tribute to Sarel Cilliers
to whom we offer everything.
And rise above the dust and ruin
up to ‘Dumen’s lofty crown

Sing voorwaarts, voorwaarts hoor ons leuse,
in spel en arbeid is ons reuse.
Die held van Danskraal roem
ons faam teen luglyn van ‘Dumen geraam.
Daar staan ons skool op trekkers-weë
van Landman, Biggar en Cilliers.

Bring dan hulde aan Sarel Cilliers,
aan jou sal ons ons alles gee.
En opklim uit die stof en puin
tot na ‘Dumen se hoë kruin.

shadow